قوتابخانه ناوازه‌كان  


نرخى ڕێكلامه‌كانبه‌شی VIP

#نرخحجز
نیو سالانه100,000
دينار عراقي
سالانه‌200,000
دينار عراقيبه‌شی ئاسايى

#نرخحجز
نیو سالانه50,000
دينار عراقي
سالانه‌100,000
دينار عراقيبه‌شی ماموستايان

#نرخحجز
نیو سالانه25000
دينار عراقي
سالانه‌50000
دينار عراقي


* ڕێكلامه‌كان ل هه‌موو پێجی وێپ سایته‌كه‌ دیاره‌